28/12/2015

Looking for a new challenge in 2016?Looking for a new challenge in 2016... but not quite ready for the zip wire?

Why not sign up for a year of Reading Daringly with north Wales’ libraries.

Each month two of the twenty four specially chosen books, one English language and one Welsh language, will be revealed creating a calendar of captivating reads.

Librarians from across North Wales will choose books that challenge you to read something different.  Whatever your reading tastes there is something here to entertain, challenge and enrich your reading experience – a real adventure in your armchair!

Why not share your experiences and opinions of the books online on this blog, Facebook and Twitter (#ReadingDaringly) or via the eye-catching postcards available from libraries.

So are you up for it? We'll reveal the first books at midday on January 1st!

Chwilio am her newydd yn 2016?Chwilio am her newydd yn 2016... ond ddim cweit yn barod ar gyfer y zip wire?

Beth am ymuno mewn blwyddyn o Ddarllen Beiddgar gyda llyfrgelloedd Gogledd Cymru?

Bob mis byddwn yn datgelu dau o'r dau ddwsin o lyfrau sydd wedi eu dethol, un Cymraeg ac un Saesneg, i greu calendr o ddarllen gwefreiddiol.

Bydd llyfrgellwyr ar draws Gogledd Cymru yn dewis llyfrau i'ch herio chi i ddarllen rhywbeth gwahanol. Beth bynnag yw eich dewis arferol, fe fydd rhywbeth yma i'ch diddori a'ch herio, ac i gyfoethogi eich profiad darllen - antur go iawn yn eich cadair freichiau!

Bydd cyfle hefyd i chi rannu eich profiadau a'ch barn am y llyfrau ar y blog hwn, ar Trydar a Facebook (#DarllenBeiddgar), neu trwy'r cardiau post trawiadol sydd ar gael o lyfrgelloedd.

Felly ydych chi'n barod amdani? Byddwn yn datgelu'r llyfr cyntaf am hanner dydd Ddydd Calan.