04/02/2016

Pwy ydi Alaw Griffiths?Yn wreiddiol o’r Wyddgrug, mae Alaw wedi bod yn gweithio yn y maes trefnu digwyddiadau, cysylltiadau cyhoeddus a marchnata ers 2006. Mae ei gwaith proffesiynol yn cynnwys gweithio gydag amryw o gwmnïau a sefydliadau megis cwmni cyfathrebu Momentwm, Cyngor Llyfrau Cymru a Theatr Felinfach a BBC Radio Cymru. Mae hefyd wedi gweithio ar brosiectau ar gyfer BBC Cymru ac S4C trwy ei gwaith gyda Momentwm. Bu’n Gyfarwyddwr gwasanaeth trefnu priodasau Calon ac yn Rheolwr Busnes Teithio.
Mae’n byw yng Ngheredigion gyda’i gŵr, y bardd Hywel Griffiths, a’u merch, Lleucu.


Who is Stuart Prebble?


 
Stuart has worked in television since he left Newcastle University in 1823 where he studied Anglo-Saxon as a modern language.  He joined the BBC as a journalist and on-screen reporter, and was briefly famous in the north-east - even once hosting an entertainment spectacular in Blyth. He went on to produce and edit ITV's World In Action current affairs series, and was ITV's first Commissioning Editor for Factual programmes.  He was nominated for the BAFTA and had to try to look happy when he didn't win it, but was consoled by winning the RTS award for Best Factual Series. Stuart was eventually enticed to wear a suit, and rose through the ranks to become Chief Executive of ITV Digital - (which went into liquidation courtesy of Rupert Murdoch) and then ITV itself.  He left ITV in 2002 to set up an independent production company, Liberty Bell, where he originated and produced shows like the (various) Grumpies, Three Men in a Boat, the Alastair Campbell Diaries and many many more.  More recently he joined with friends to establish StoryVault Films, which makes terrific factual programmes for all the decent channels.  He also co-founded Storyvault.com, which is a web-site dedicated to collecting personal stories.  These days he does a lot of writing, which you can find out more about elsewhere on this site.  

http://www.stuartprebble.com/
@STUARTPREBBLE
stuart.prebble@storyvault.tv

Gordon Wise, Curtis Brown. gordon@curtisbrown.co.uk


#ReadingDaringly #DarllenBeiddgar
01/02/2016

Llyfr y Mis: Chwefror

Gyrru drwy Storom
 


Ychydig iawn sydd wedi cael ei ysgrifennu yn Gymraeg am salwch meddwl er bod 1 o bob 4 ohonom yn dioddef o salwch meddwl ar ryw gyfnod yn ystod ein bywyd.  Yn y gyfrol arloesol hon cawn hanes profiadau rhai sydd wedi cael eu heffeithio ganddo, trwy gyfrwng eu cerddi, eu llythyrau, eu dyddiaduron a'u hysgrifau. Trafodir y salwch yn gwbl onest, ac er bod y profiadau'n ddirdynnol, gwelir bod gwella a bod yn obeithiol am y dyfodol.

Ymhlith y cyfranwyr, mae Angharad Gwyn, Angharad Tomos, Alaw Griffiths, Bethan Jenkins, Caryl Lewis, Dr Mair Edwards, Geraint Hardy, Hywel Griffiths, Iwan Rhys, Llyr Huws Gruffydd a Malan Wilkinsôn.

Mae angen trafod salwch meddwl yn agored, yn sensitif ac yn bositif, a hynny, yn Gymraeg yn ôl Alaw Griffiths, golygydd y gyfrol.  

Meddai Alaw, “Cefais gyfres o sesiynau therapi siarad pan oedd fy mabi tua 9 mis oed, trwy'r Gwasanaeth Iechyd. Roedd rhaid bodloni ar wasanaeth Saesneg, neu ddim o gwbl - doedd dim nerth gennyf i wrthod unrhyw fath o wasanaeth a fyddai'n gymorth i mi wella. Wrth ddod yn gryfach dechreuais bori'r we a siopau llyfrau ond methais ddod o hyd i unrhyw wefannau neu lyfrau gyda gwybodaeth digonol am salwch meddwl yn y Gymraeg”.

Mae gŵr Alaw, y bardd Hywel Griffiths, wedi cyfrannu at y gyfrol ond nid cyfrol o gyfraniadau gan bobl sydd wedi dioddef salwch meddwl yn unig yw hon - ceir cyfraniadau gan eu teuluoedd hefyd. O ystyried cynifer o bobl sydd yn dioddef a’n bod yn debygol iawn o adnabod rhywun sy'n dioddef rhyw dro, mae clywed profiadau felly yn bwysig iawn hefyd.

Meddai Hywel Griffiths, “Mae'r gyfrol yn brawf pendant bod modd gwella o salwch meddwl a gobeithio bod hynny yn rhoi gobaith i bobl. Hefyd, gobeithio ei fod yn dangos bod ysgrifennu am brofiadau yn gallu helpu ac yn rhywbeth y gall unrhyw un ei wneud”.

 


Book of the Month - February 2016

The Insect Farm by Stuart Prebble
Brothers Jonathan and Roger Maguire each have an obsession. For Jonathan, it is his beautiful and talented girlfriend Harriet. For Roger, it is the elaborate universe he has constructed in a shed in their parents’ garden, populated by millions of tiny insects.

But Roger lives in an impenetrable world of his own and, after the mysterious death of their parents, Jonathan is forced to give up his studies to take care of him. This obligation forces Jonathan to live apart from Harriet – further fuelling his already jealous nature.

Their lives are abruptly shattered by a sudden and violent death, and Jonathan is drawn into a cat-and-mouse game with the police. Does Roger know more than he is letting on? A cleverly plotted mystery with a shock ending, The Insect Farm – Stuart Prebble’s awaited new novel – will linger long in the mind of its readers.

#ReadingDarinlgy #DarllenBeiddgar