04/02/2016

Pwy ydi Alaw Griffiths?Yn wreiddiol o’r Wyddgrug, mae Alaw wedi bod yn gweithio yn y maes trefnu digwyddiadau, cysylltiadau cyhoeddus a marchnata ers 2006. Mae ei gwaith proffesiynol yn cynnwys gweithio gydag amryw o gwmnïau a sefydliadau megis cwmni cyfathrebu Momentwm, Cyngor Llyfrau Cymru a Theatr Felinfach a BBC Radio Cymru. Mae hefyd wedi gweithio ar brosiectau ar gyfer BBC Cymru ac S4C trwy ei gwaith gyda Momentwm. Bu’n Gyfarwyddwr gwasanaeth trefnu priodasau Calon ac yn Rheolwr Busnes Teithio.
Mae’n byw yng Ngheredigion gyda’i gŵr, y bardd Hywel Griffiths, a’u merch, Lleucu.


No comments:

Post a Comment