01/05/2016

Llyfr y Mis - Mai


Iddew gan Dyfed Edwards

Nofel hynod o bwerus sy'n ein dwyn i ganol bywyd cythryblus Yeshua bar-Yosep Natz'rat (Iesu fab Joseff o Nasareth), a'i daith i'r Groes. 

Meddai Dewi Prysor am y nofel wefreiddiol hon: 

'Dyma nofel ysgubol ac eithriadol iawn; gwaith o athrylith sy'n gwthio ffuglen Gymraeg i dir newydd.'


No comments:

Post a Comment