01/03/2016

Llyfr y Mis - Mawrth 2016

Llyfr y Mis - Mawrth 2016
“Mae arddull Ebargofiant yn arbrofol iawn,” cyfaddefa Jerry Hunter, “Fy nod yw cynnig profiad hollol unigryw i'r darllenydd, profiad sy'n debyg i ddysgu darllen am y tro cyntaf . . . neu ddysgu iaith newydd hyd yn oed.”

Mae Ed, prif gymeriad Ebargofiant, yn byw yn y dyfodol pell yn dilyn chwalfa ecolegol. Mae'r byd yn llwm, a rhaid i bobl geisio byw mewn ffordd gyntefig iawn, neu farw'n trio. Yn dilyn marwolaeth ei dad, mae Ed yn rhoi cynnig ar gamp newydd – mae'n ceisio ysgrifennu. Nid oes bron neb arall yn meddu ar y gallu i ysgrifennu, ac felly mae hunangofiant y prif gymeriad yn cynnig cipolwg ar y prosesau sy'n dod gyda dechrau llythrennedd. Mae'r gallu newydd hwn yn ei ysbrydoli i fentro tu hwnt i'w fyd - yn feddyliol ac yn gorfforol.

Nofel gyfoes sy'n llawn hiwmor a dychan.


#DarllenBeiddgar #ReadingDaringly

No comments:

Post a Comment